ผ่าตัดกระเพาะฟรี รักษาโรคอ้วนทางเลือกสำหรับผู้มีประกันสังคม

การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อรักษาโรคอ้วนเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมและยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลก เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการลดน้ำหนักและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรง ในประเทศไทย การผ่าตัดกระเพาะฟรีเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมและต้องการรักษาโรคอ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการรักษาโรคอ้วน

โรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ภาวะอ้วนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อรูปร่างและความมั่นใจในตนเอง แต่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งบางชนิด การลดน้ำหนักจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและรักษาโรคเหล่านี้

การผ่าตัดกระเพาะอาหารคืออะไร?

การผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Bariatric Surgery) เป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง หรือเพื่อลดการดูดซึมของกระเพาะอาหาร วิธีการนี้ช่วยให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยลงและรู้สึกอิ่มเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับความหิวและความอิ่ม ทำให้การควบคุมน้ำหนักเป็นไปได้ง่ายขึ้น

ประเภทของการผ่าตัดกระเพาะอาหาร

การผ่าตัดกระเพาะอาหารมีหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีดังนี้

 1. การรัดกระเพาะ (Gastric Banding) : การใส่สายยางเข้าไปรัดกระเพาะอาหารให้เล็กลง สามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ
 2. การผ่าตัดกระเพาะแบบสลีฟ (Sleeve Gastrectomy) : การตัดกระเพาะอาหารออกไปประมาณ 80% ทำให้กระเพาะมีขนาดเล็กลง
 3. การทำบายพาสกระเพาะ (Gastric Bypass) : การตัดกระเพาะให้เล็กลงและนำลำไส้เล็กส่วนกลางมาต่อกับกระเพาะ ทำให้อาหารผ่านไปยังลำไส้เล็กส่วนกลางโดยตรง ลดการดูดซึมอาหาร

ข้อดีของการผ่าตัดกระเพาะอาหาร

ข้อดีของการผ่าตัดกระเพาะอาหาร

 1. ลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ : การผ่าตัดกระเพาะฟรีช่วยให้ผู้ป่วยลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
 2. ปรับปรุงสุขภาพโดยรวม : การลดน้ำหนักช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง
 3. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต : ผู้ป่วยที่ลดน้ำหนักได้สำเร็จ มักมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว

ข้อเสียและความเสี่ยงของการผ่าตัดกระเพาะอาหาร

 1. ความเสี่ยงในการผ่าตัด : เช่นเดียวกับการผ่าตัดอื่น ๆ การผ่าตัดกระเพาะอาหารมีความเสี่ยง เช่น การติดเชื้อ การมีเลือดออก และการเกิดภาวะแทรกซ้อน
 2. ภาวะขาดสารอาหาร : เนื่องจากการดูดซึมอาหารลดลง ผู้ป่วยอาจต้องรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมตลอดชีวิต
 3. การปรับตัวหลังผ่าตัด : ผู้ป่วยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายอย่างเคร่งครัด

การผ่าตัดกระเพาะฟรีสำหรับผู้มีสิทธิประกันสังคม

ในประเทศไทย ผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะฟรีได้ ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด การผ่าตัดกระเพาะอาหารฟรีนี้ เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและต้องการรักษาโรคอ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดกระเพาะอาหาร

ก่อนเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยต้องเตรียมตัวดังนี้

 1. ตรวจร่างกายอย่างละเอียด : เช่น ตรวจเลือด อัลตราซาวนด์ เอกซเรย์ และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 2. ปรึกษานักโภชนาการ : เพื่อปรับการรับประทานอาหารก่อนและหลังการผ่าตัด
 3. ทดสอบสภาพจิตใจ : เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีโรคทางจิตเวชที่ห้ามการผ่าตัด
 4. งดน้ำและอาหารก่อนผ่าตัด : ประมาณ 6-8 ชั่วโมง

การดูแลหลังผ่าตัดกระเพาะอาหาร

หลังการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตัวดังนี้

 1. รับสารอาหารและน้ำทางสายน้ำเกลือ : จนกว่าจะสามารถรับประทานอาหารเองได้
 2. ควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด : รับประทานอาหารเหลวในช่วงแรก และค่อย ๆ ปรับเป็นอาหารอ่อนนุ่ม
 3. ออกกำลังกายเบา ๆ : เริ่มออกกำลังกายเบา ๆ ได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 หลังการผ่าตัด
 4. ติดตามผลกับแพทย์ : พบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจเช็กร่างกายและรับคำแนะนำเพิ่มเติม

ผลลัพธ์และการติดตามผล

การผ่าตัดกระเพาะอาหารช่วยให้ผู้ป่วยลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้ำหนักจะลดลงประมาณ 10% ในเดือนแรก และลดลง 40-50% ภายใน 1-2 ปี หลังจากนั้นน้ำหนักจะคงที่ภายใต้การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคอ้วน และโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วน การฟื้นฟูสุขภาพ หลังการผ่าตัดกระเพาะฟรีนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของการผ่าตัด สภาพร่างกายของผู้ป่วย และการดูแลหลังการผ่าตัด

ระยะเวลาการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดกระเพาะ

 1.  ระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาล : โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ 2-5 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและการตอบสนองต่อการผ่าตัด
 2. การฟื้นฟูในช่วงแรก : ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักและการยกของหนัก, การดูแลแผลผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญ โดยสามารถเปิดพลาสเตอร์ปิดแผลออกได้หลังจากผ่าตัดครบ 7 วัน
 3. การปรับพฤติกรรมการกิน : ในช่วงสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่สอง ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารเหลว เช่น น้ำซุปใส น้ำผัก น้ำผลไม้ และค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นอาหารอ่อนในสัปดาห์ที่สาม เช่น ไข่ตุ๋น ข้าวต้ม, หลังจากสัปดาห์ที่สี่ ผู้ป่วยสามารถเริ่มรับประทานอาหารธรรมดาได้ แต่ควรเน้นอาหารที่ปรุงสุกและมีโปรตีนสูง
 4. การออกกำลังกาย : ผู้ป่วยสามารถเริ่มออกกำลังกายเบา ๆ ได้ภายใน 3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด เช่น การเดิน การว่ายน้ำ หรือการใช้จักรยานอยู่กับที่, การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน ความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูสุขภาพ

การผ่าตัดกระเพาะ

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังทำการผ่าตัดกระเพาะ

แม้ว่าการผ่าตัดกระเพาะฟรีจะมีความปลอดภัยสูง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนบางประการ เช่น 

 1. การติดเชื้อ : การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดหรือภายในช่องท้องเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลแผลผ่าตัดอย่างถูกวิธีและการใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์
 2. ภาวะขาดสารอาหาร : เนื่องจากการดูดซึมอาหารลดลง ผู้ป่วยอาจต้องรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมตลอดชีวิต เพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหาร
 3. ภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาสลบ : การดมยาสลบอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจหรือการฟื้นจากยาดมสลบช้า ซึ่งวิสัญญีพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้

สรุป

การผ่าตัดกระเพาะฟรีเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและต้องการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ การผ่าตัดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดน้ำหนัก แต่ยังช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยต้องเตรียมตัวและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย